informacja po polsku

Psychterapia integratywna

U podstawy terapi integratywnej leży holistyczne podejście do pacjenta - kondycja psychiczna każdego człowieka jest związana ze stanem jego zdrowia fizycznego, historią życia oraz aktualną sytuacją, uczuciami, wartościami jakimi się kieruje, relacjami w rodzinie i z innymi ludźmi.

Terapia integratywna wykorzystuje różne techniki w zależnosci od rodzaju problemu, potrzeb klienta i przebiegu terapii. Oprócz tradycyjnej rozmowy terapeutycznej proponowane są w niektórych sytuacjach bardziej kreatywne metody terapeutyczne (np. praca z obrazem, muzyka lub tekstem). Dają one możliwość wyrażenia czasem trudnych do zwerbalizowania lub nieuświadomych uczuć czy przeżyć, które mogą mieć decydująca rolę dla powodzenia terapi, a także zrozumienia samego siebie, swojego postępowania, motywacji. 

W terapi integratywnej podkresla sie znaczenie kontaktu z wlasnym cialem, które jest barometrem naszych wewnętrznych stanów, daje informacje jakie sa nasze potrzeby oraz jak reagujemy na innych i na świat zewnętrzny. Pomocne sa tu techniki uważnosci (mindfulness), techniki ruchowe czy kontakt z naturą. 

W psychoterapii integratywnej ważna jest dobra relacja między pacjentem i terapeutą, oparta na otwartości i wzajemnym zaufaniu. Na pierwszych wizytach pacjent decyduje o ewentualnym rozpoczęciu terapii, po czym wspólnie ustalamy czas trwania i dalszy plan terapii.

W czym mogę Ci pomóc

Terapia może pomóc w przypadku zaburzeń psychicznych i problemów psychologicznych (osobistych, partnerskich lub rodzinnych, w trudnych sytuacjach związanych ze szkołą czy pracą). 

Terapia może być również sposobem na lepsze zrozumienie samego siebie, tego jak funkcjonujemy na codzień i jakości naszych relacji z innymi ludźmi. W takim przypadku terapia ma na celu próbę znalezienia takich sposobów życia, które mogą sprawić że będziemy się czuć szcześliwsi i bardziej spełnieni.

Każdy z nas może w różnych momentach życia znaleść się w sytuacji, w której potrzebna jest pomoc. Czasem rozwiązanie znajdujemy sami lub z pomocą rodziny czy przyjaciół, czasem jednak problem może być zbyt duży albo brak nam wsparcia. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być terapia. 

Informacje praktyczne

Patrz zakładki: praktisk info i kontakt

O mnie

Mam 45 lat i od 10 lat żyję w Norwegii. Obecnie mieszkam wraz z meżem w Horten. Mam wyższe wykształcenie artystyczne i od blisko 20 lat pracuję jako nauczyciel - najpierw na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a od 2011 roku w Oslo kulturskole. W 2015 podjęłam studia psychoterapeutyczne na wyższej uczelni w Drammen (Høgskolen i Sørøst Norge). Obecnie jestem na ostatnim roku studiów i prowadzę praktykę w Oslo i w Horten, z certyfikaten Norweskiego Związku Psychoterapii Integratywnej - Norsk Forening for Integrativ Terapi.

Podstawą w mojej pracy terapeutycznej jest wieloletnie zainteresowanie psychologią, tematami związanymi z rozwojem i psychiką człowieka oraz długoletnie doświadczenie w pracy z ludźmi - zarówno z dorosłymi, mlodzieżą i z dziećmi.

Prywatnie od ponad 20 lat praktykuję buddyzm tybetański diamentowej drogi. Co roku biorę udział w licznych kursach medytacji, wykładach, a także praktykuję medytację na codzień. Buddyzm daje metody do pracy z umysłem i doświadczenia trwałego szczęścia. Filozofia buddyjska jest ważną częścią mojego życia, uczy mądrości i współczucia wobec innych oraz pomaga zrozumieć drugiego człowieka