om integrativ terapi

Integrativ terapi ser på mennesket i sin helhet. For å oppleve velvære må vi ta vare på både sinn og kropp, relasjoner med andre mennesker, følelser og verdier. Vi må bli kjent med oss selv, bli mer bevisste over våre følelser, tanke- og handlingsmønstre, og benytte egne ressurser. Livet er en prosess, både vi og verden rundt oss er i stadig endring. På tross av tidligere vonde erfaringer og aktuelle vanskelige opplevelser, kan vi forsøke å påvirke egen fremtid, forbedre livskvaliteten, prøve å utvikle selvforståelse og finne mening og livsglede. 
Integrativ terapi tilbyr både samtaleterapi og andre terapeutiske tilnærminger som bruk av kreative medier, bevegelses- og oppmerksomhets teknikker (mindfulness). Integrativ terapi understreker viktigheten av å ha kontakt med naturen (gjennom alle våre sanser), med andre mennesker og verdenen rundt oss - alle de elementene påvirker oss kontinuerlig gjennom hele livet. Å bli mer oppmerksom på våre omgivelser og samtidig prøve å forstå og akseptere oss selv, kan gi mer glede og tilfredshet over vårt liv.
Integrativ terapi vektlegger betydningen av gode relasjoner. En god allianse mellom terapeut og klient er viktig for en vellykket terapi. Klienten er eksperten på sin egen livssituasjon, og terapeuten skaper trygge rammer for klientens fortellinger, tanker, og følelser. Sammen lager vi mål og plan for terapien.