om integrativ terapi

Integrativ terapi ser på mennesket i sin helhet. 

For å kunne oppleve lykke må vi ta vare på både sinn og kropp, relasjoner med andre mennesker, følelser og verdier. Først bør vi bli kjent med oss selv, bli mer bevisste over våre følelser og behov, egne tanke- og handlingsmønstre, for å kunne mobilisere og benytte våre egne ressurser. 

Livet er en prosess - både vi og verden rundt oss er i stadig endring. På tross av vonde erfaringer eller  vanskeligheter, har vi i hvert øyeblikk mulighet til å påvirke egen fremtid, forbedre livskvaliteten, prøve å utvikle selvforståelse og finne mening og livsglede. 

Integrativ terapi benytter ulike teknikker som samtale, bruk av kreative medier, bevegelses- og oppmerksomhets trening.

Integrativ terapi understreker viktigheten av å ha kontakt med naturen (gjennom alle våre sanser), med andre mennesker og verdenen rundt oss - alle de elementene påvirker oss kontinuerlig gjennom hele livet. Å bli mer oppmerksom på våre omgivelser, og samtidig prøve å forstå og akseptere oss selv, kan gi mer glede og tilfredshet over vårt liv.

Integrativ terapi vektlegger betydningen av gode relasjoner. En god allianse mellom terapeut og klient er viktig for en vellykket terapi. Klienten er eksperten på sin egen livssituasjon, og terapeuten skaper trygge rammer for klientens fortellinger, tanker, og følelser. 

Sammen lager vi mål og plan for terapien.