en vei til god psykisk helse

Jeg jobber som integrativ psykoterapeut

Integrativ terapi ser på mennesket i sin helhet. Kropp, tanker, følelser, relasjoner til andre mennesker, til omverdenen, til naturen, personlige livshistorier - alle disse elementer er i kontinuerlig endring og danner komplekse livsstrukturer.

Det er viktig for den terapeutiske prosessen å bli kjent med seg selv. Når du forstår bedre hvordan din livshistorie påvirker nåtiden, hvilke behov og følelser du har, hvordan dine tanker og handlingsmønstre former hverdagen, kan du i større grad «bli eier av ditt eget liv».

Selvforståelse og bedre kontakt med egen kropp og følelser kan gi deg motivasjon til å endre noen livsholdninger eller tankemønstre som negativt påvirker din helse, lære å akseptere begrensninger som ikke kan endres og mobilisere dine egne ressurser for å kunne oppleve mer livsglede.

Metoden - en terapeutisk samtale støttet av kroppsrelaterte og kreative teknikker. Selve relasjonen mellom klienten og terapeuten er viktig. Noen terapitimer kan gjennomføres ute i naturen i form av felles skogsturer og samtaler, hvor den rolige bevegelsen og dypere pust kan ha en positiv virkning på terapi.

Mer om integrativ terapi kan du lese her: https://www.integrativ-terapi.no/

© 2018 Psykoterapi Dorota van Tiggelen
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!