om meg

Jeg er psykoterapistudent i fjerde og siste året av Integrativ terapi studiet. Jeg har utdannelse fra Høgskolen i Sørøst Norge og Norsk Forening for Integrativ Terapi. Jeg har godkjenning for praksis fra Norsk Forening for Integrativ Terapi, og er under veiledning (supervisjon) hos erfarne integrative psykoterapeuter.

Jeg er 45 år, er gift og bor i Horten. Opprinnelig fra Polen, har jeg bodd i Norge i 10 år. Jeg har doktorgrad i brukskunst fra Kunstakademiet i Wroclaw (Polen). I 16 år har jeg jobbet som lærer - 8 år med kunstakademistudenter, og siste 8 år med kulturskoleelever i Oslo. Både mitt faglig bakgrunn, arbeids- og livserfaring samt et ønske om å forstå mennesker, danner i dag basis for min psykoterapeutiske praksis.
 
Jeg har alltid hatt en genuin interesse for menneskets utvikling, et dypt ønske om å forstå meg selv og andre. Hvordan vi fungerer, føler og tenker. Hvor og hvordan leter vi etter lykke, og hva skjer når vi ikke finner eller mister veien.
I over 20 år har jeg praktisert Diamantveibuddhisme. Hvert år har jeg deltatt på en rekke foredrag og meditasjonskurs i ulike steder i verden, og har meditert i hverdagen. Buddhistiske syn og praksis hjelper meg på min vei til å finne lykke. 
Ingenting er statisk. Vi forandrer oss hele tiden, og hver situasjon kan påvirkes og endres. Jeg prøver å ta aktive valg hver dag, gjennom måten jeg tenker og handler på, hvor retter jeg min oppmerksomhet og energi. Jeg prøver å se verden med et vennlig blikk, se etter potensialer i alt og alle jeg møter på min vei. Gjennom å være nysgjerrig og aksepterende, blir jeg bedre kjent med meg selv og mer bevisst over min samhørighet med omverdenen - jeg føler meg lykkelig.