om meg

Jeg jobber som psykoterapeut i retning Integrativ terapi. Jeg har utdannelse fra Universitetet i Sørøst Norge og Norsk Forening for Integrativ Terapi. Jeg har godkjenning for praksis fra Norsk Forening for Integrativ Terapi.

Jeg er 47 år, er gift og bor i Horten. Opprinnelig fra Polen, har jeg bodd i Norge i 12 år. 

Min tidligere utdanning og arbeidserfaring er knyttet til kunst og pedagogikk. Jeg har doktorgrad i brukskunst fra Kunstakademiet i Wroclaw (Polen). I 17 år har jeg jobbet som lærer - 8 år med kunstakademistudenter, og siste 10 år med kulturskoleelever i Oslo. Både mitt faglig bakgrunn, arbeids- og livserfaring, og samtidig et ønske om å forstå og hjelpe mennesker, danner grunnlag for min psykoterapeutiske praksis. 

Jeg har alltid hatt en genuin interesse for menneskets utvikling, et dypt ønske om å forstå meg selv og andre. Hvordan vi fungerer, føler og tenker? Hvor og hvordan leter vi etter lykke? Hva skjer når vi ikke finner eller mister veien?

I over 20 år har jeg praktisert Diamantveibuddhisme. Hvert år har jeg deltatt på en rekke foredrag og meditasjonskurs i ulike steder i verden, og har meditert i hverdagen. Buddhistiske syn og praksis støtter meg på min vei, bidrar til at jeg opplever lykke. 

Ingenting er statisk. Vi forandrer oss hele tiden. Vi kan ofte endre vår situasjon ved å påvirke valg vi tar i livet. 

Gjennom måten jeg tenker og handler på, hvor jeg retter min oppmerksomhet, og hvor jeg legger min energi, kan jeg i stor grad skape min hverdag. Jeg prøver å se verden med et vennlig blikk, se etter potensialer i alt og alle jeg møter på min vei. Gjennom å være nysgjerrig og aksepterende, blir jeg bedre kjent med meg selv, og mer bevisst over min samhørighet med omverdenen - jeg føler meg lykkelig. 

Denne levemåten kan læres og trenes på. Jeg inviterer deg til å lære å bli din egen beste venn.